Od 1 marca 2021 r. będą obowiązywały przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi dokumenty akcji zostaną zastąpione wpisami w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Do tego czasu spółki akcyjne (oraz komandytowo-akcyjne) mają obowiązek przeprowadzić dematerializację akcji. O tym, jaki jest dokładny zakres dematerializacji akcji oraz za co odpowiedzialny jest zarząd spółki pisze Adam Usiądek w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”:

Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji