O perspektywach inwestycji hydrotechnicznych w Polsce w kontekście prawnym i technicznym opowiedzą eksperci z kancelarii JDP oraz Arcadis w bezpłatnym webinarze 25 listopada (godz. 10:00 – 11:30)

Organizatorzy: Kancelaria JDP, PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), Arcadis 

Zapraszamy do udziału!


Zaproszenie kierujemy do generalnych wykonawców, członków zarządów odpowiedzialnych za działania operacyjne, dyrektorów operacyjnych, dyrektorów pionów hydrotechniki i pionów infrastruktury, dyrektorów działów ofertowania oraz kadry zarządzającej.


Program:

  1. Zarysowanie ram prawnych i regulacji;

  2. Główni inwestorzy i źródła finansowania;

  3. Uwarunkowania inwestycji śródlądowych i portowych;

  4. Wstęp do specyfiki inwestycji hydrotechnicznych (pod kątem prawnym);

  5. Case study – omówienie technicznych i prawnych aspektów wystąpienia wybranych (typowych dla  inwestycji hydrotechnicznych) zdarzeń mających charakter tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, niski poziom wód, zbyt niskie temperatury, COVID-19).


ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Filip Rasała, LL.M. – Radca prawny, Senior Associate w kancelarii JDP

Iwo Franaszczyk – Adwokat, Associate w kancelarii JDP

Krzysztof Kutek – Dyrektor Pionu Wody w Arcadis

Rafał Kuśmierz – Dyrektor Pionu Infrastruktury w Arcadis


>>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<<