Miło nam poinformować, że aplikant adwokacki Jakub Sadurski wygrał konkurs na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji (tytuł: „Ograniczenia wertykalne nakładane na sprzedaż internetową w systemach dystrybucji selektywnej”).

Konkurs organizowany był przez Prezesa UOKiK.

Praca Jakuba dotyczyła zagadnień prawa konkurencji Unii Europejskiej, a jej podstawą było głośne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z 6 grudnia 2017 roku w sprawie Coty Germany (C-230/16).

Istotnym walorem pracy jest to, że w polskiej literaturze zagadnienie to nie doczekało się wielu opracowań. Jakub posiłkował się w dużej mierze literaturą zagraniczną (angielsko- i niemieckojęzyczną), przeanalizował też szereg orzeczeń sądowych i decyzji organów antymonopolowych wybranych państw UE (Niemcy, Wielka Brytania, Francja).

Gratulujemy!