18 października br. odbyła się Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego, którą wsparła kancelaria JDP. W ramach Konferencji Marcin Chomiuk (radca prawny, Partner) moderował panel dotyczący drugiej Dyrektywy o Prawach Akcjonariuszy (SRDII) z udziałem Arne Wittig, Group General Counsel Thyssenkrupp, mec. Roberta Gawałkiewicza, prof. dr. hab. Adama Opalskiego, dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej.

Program

JDP wsparło konferencję Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego