Wyniki wyszukiwania
PL EN DE
.

Kancelaria prawna JDP Drapała & Partners sp.j. poszukuje osoby na stanowisko Junior Associate do Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażowych. Na zgłoszenia czekamy do 15 lipca 2024 r.

 

Nasze wymagania:

 • absolwent/absolwentka studiów prawniczych / aplikant/aplikantka 1. lub 2. roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej,
 • doświadczenie w pracy w kancelarii prawniczej w zakresie prawa cywilnego i procedury cywilnej,
 • doświadczenie praktyczne we wsparciu przygotowywania i składania pism procesowych (załączniki, opłaty etc.) oraz pracy z Portalem Informacyjnym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (mile widziany angielski prawniczy),
 • doskonała organizacja pracy, rzetelność i dokładność przy wykonywaniu zadań,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania, w tym raportowanie zespołowi o postępie prac i pracach pozostałych do wykonania w razie niemożności ich ukończenia.

 

Jaki jest ogólny zakres obowiązków?

 • współtworzenie rozwiązań prawnych dla zagadnień z prawa cywilnego i gospodarczego występujących w prowadzonych sporach sądowych,
 • sporządzanie pism procesowych oraz przygotowanie rozpraw (m.in. przesłuchania świadków),
 • kontakt z klientami w celu gromadzenia materiału dowodowego,
 • wsparcie dla starszych prawników,
 • udział w negocjacjach i przygotowaniu ugód,
 • kontrola Portalu Informacyjnego.

 

Co oferujemy?

 • możliwość udziału w procesach, w których zapadną orzeczenia, które mają wpływ na funkcjonowanie biznesu,
 • pracę przy ciekawych i skomplikowanych projektach,
 • udział w rozprawach i spotkaniach z klientami, a nie tylko praca w back-office,
 • szansę na rozwój zawodowy,
 • formy współpracy: umowa zlecenie lub kontrakt B2B i benefity (prywatna opieka zdrowotna, karta sportowa etc.),
 • mentoring – regularne przeprowadzane na bieżąco przez starszych prawników współpracujących oceny rezultatów pracy, np. po dużym złożonym piśmie,
 • miłą atmosferę pracy w biurze zlokalizowanym w centrum Warszawy.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z listem przewodnim na adres: magdalena.pawlak@jdp-law.pl

Zgłoszenia można przesyłać do 15 lipca 2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych jest JDP Drapała & Partners sp.j. z siedzibą w Warszawie (00-203), ul. Bonifraterska 17. Państwa dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji, gdyż jest to niezbędne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa; takie przetwarzanie obejmuje następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. art. 221 § 1 Kodeksu pracy) a w zakresie szerszym niż wskazany powyżej na podstawie dobrowolnej zgody, za którą Administrator uważa przesłanie CV i/lub listu motywacyjnego zawierającego dodatkowe dane, inne dane niż wymagane przepisami Kodeksu pracy i przekazane ich z własnej inicjatywy przez kandydata/kę (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Aby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez kancelarię, prosimy o zamieszczenie w CV oraz liście motywacyjnym następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji organizowanych przez JDP Drapała & Partners sp.j. w ciągu sześciu najbliższych miesięcy.”

Więcej informacji o przetwarzaniu danych, w tym o przysługujących prawach tutaj >

 

Aplikuj