Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Niejednokrotnie przekonują się o tym wykonawcy, realizujący umowy o roboty budowalne w konsorcjach.

Podczas spotkania nasz ekspert omówi najistotniejsze problemy dotyczące realizacji przez konsorcja umów o roboty budowlane i dochodzenia przez konsorcja związanych z tym roszczeń.


Data: 22 czerwca 2023

Czas trwania: 10:00 – 11:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wykonawców realizujących umowy o zamówienia publiczne.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program:

  1. Na co zwracać uwagę, przygotowując umowę konsorcjum oraz porozumienie wykonawcze?
  2. Jaki jest zakres odpowiedzialności konsorcjantów względem zamawiającego oraz podwykonawców?
  3. Jakie utrudnienia może napotkać konsorcjum w związku z dochodzeniem roszczeń od zamawiającego?
  4. Co dla konsorcjum oznacza ogłoszenie upadłości jednego z konsorcjantów?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: