Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary komentuje w dzisiejszym wydaniu Pulsu Biznesu mec. Marcin Chomiuk – radca prawny i Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS, oraz przewodniczący komisji ds. prawnych LegalTech w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK):

Uczciwi tracą zaufanie do państwa (Puls Biznesu, 15.01.2019)