Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy Laureatów drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN”.


Miejsce Nazwisko Imię Rodzaj aplikacji Rok Miasto Wyrok
1 Ratajczak Maciej radcowska III Warszawa 1
2 Jochemczyk Patrycja radcowska I Warszawa 2
3 Róg Jerzy radcowska II Wrocław 2
4 Mila Magdalena radcowska III Poznań 3
5 Grabowski Jakub radcowska I Poznań 3
***
Wyróżnienia
(w kolejności alfabetycznej)
Bąbrych Radosław radcowska I Warszawa 1
Kościcka Justyna radcowska I Katowice 1
Sas-Kulczycka Anita radcowska III Toruń 3
Skrodzka Dorota radcowska II Warszawa 3

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i jeszcze raz bardzo dziękujemy za ciekawe wystąpienia i glosy.

Dziękujemy naszym Partnerom za udział w Konkursie i obecność w Komisji Konkursowej oraz Okręgowym Izbom Radców Prawnych i Okręgowym Radom Adwokackim za wsparcie i dotarcie do Aplikantów!

Kancelaria JDP

Partnerzy konkursu:

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

Podsumowanie drugiej edycji w Rynku Prawniczym

***

Do pobrania: Regulamin 2020

Harmonogram:

  • 25 lutego – rozpoczęcie Konkursu – ogłoszenie sygnatur 3 orzeczeń SN
  • 25 lutego – 15 kwietnia – opracowanie i przesłanie glosy do 1 z 3 wybranych orzeczeń SN
  • 29 kwietnia –  ogłoszenie listy Finalistów
  • 12 maja – Finał: obrona stanowiska wyrażonego w glosie przed komisją konkursową w siedzibie kancelarii JDP w Warszawie

Orzeczenia:

  1. Wyrok Sądu Najwyższego z 4 lipca 2019 r., IV CSK 363/18 z tezą „Wykonawcy zamówienia publicznego nie wolno obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżeli z tejże umowy lub dokumentacji nie wynikało, że muszą one być zrealizowane”. 

Rekomendujemy odniesienie się w glosie m.in. do następujących zagadnień: (a) jaki należy interpretować ciążący na inwestorze (zamawiającym publicznym) obowiązek opisania zakresu prac budowlanych wykonawcy (przedmiotu zamówienia) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący? (b) jaki jest zakres obowiązku wykonawcy zawracania się do zamawiającego na etapie postępowania przetargowego z pytaniami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zakresu prac do wykonania i jaki są skutki nienależytego wykonania tej powinności?

  1. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 listopada 2018 r. IV CSK 378/17 z tezą „Świadczenie wykonawcy z umowy o roboty budowlane jest podzielne, gdyż z reguły może być spełniane bez istotnej zmiany przedmiotu świadczenia. Czym innym jest to, że inwestor zainteresowany jest otrzymaniem określonego co do tożsamości przedmiotu jakim jest obiekt budowlany, czym innym zaś możliwość wykonywania robót niezbędnych do tego, aby taki obiekt powstał częściami”. 

Rekomendujemy odniesienie się w glosie m.in. do następujących zagadnień: (a) jakie są dalsze konsekwencje przyjęcia poglądu o podzielności względnie niepodzielności świadczenia wynikającego z umowy o roboty budowlane, (b) czy dla dopuszczalności odstąpienia przez inwestora od umowy o roboty budowlane na podstawie art. 635 k.c. ma znacznie wina wykonawcy w powstaniu opóźnienia w wykonywaniu prac?

  1. Uchwała (7s) Sądu Najwyższego z 20 listopada 2019 r., III CZP 3/19 z tezą „Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężne”(uzasadnienie uchwały dostępne jest na stronie sn.pl

Rekomendujemy odniesienie się w glosie m.in. do pytania jakie znaczenie ma ta uchwała dla dopuszczalności dochodzenia przez inwestora i wykonawcę kar umownych zastrzeżonych na wypadek odstąpienia od umowy o roboty budowlane?

UWAGA! Organizatorzy zastrzegają, iż wskazane w rekomendacjach zagadnienia do analizy nie mają charakteru obligatoryjnego, a o treści glosy decydują wyłącznie Uczestnicy

Partnerzy konkursu:

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego)

Inspire Leadership

C.H.Beck

PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa)

OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)

IGTL (Izba Gospodarcza Transportu Lądowego), Inspire Leadership, C.H.Beck
PZPB (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), OIGD (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa)
Spory budowlane w orzecznictwie SN

***

Podsumowanie pierwszej edycji konkursu w Rynku Prawniczym