Niebawem w kodeksie postępowania cywilnego ma pojawić się możliwość konwersji postępowania przed sądem powszechnym w postępowanie przed sądem polubownym. W najnowszym numerze ADR Arbitraż i Mediacja (Wydawnictwo C.H. Beck) adw. Konrad Gortad komentuje to zagadnienie. W artykule zostały przedstawione następujące aspekty konwersji postępowania:

  1. Czy sąd polubowny jest związany rozstrzygnięciem sądu powszechnego w zakresie ważności i skuteczności zapisu na sąd polubowny?
  2. Co z postępowaniem dowodowym przeprowadzonym przez sąd powszechny?
  3. Przerwanie biegu terminu przedawnienia.
  4. Zapis na sąd polubowny a postępowanie pojednawcze.
  5. Zwrot jednej czwartej opłaty od pozwu.

Artykuł jest już dostępny w Legalisie.