W umowach przenoszących prawa udziałowe sprzedający składa kupującemu gwarancje i zapewnienia odnoszące się nie tylko do udziałów albo akcji spółki, ale też stanu finansów, rozliczeń podatkowych, majątku, umów, zezwoleń i innych obszarów dotyczących przedsiębiorstwa spółki. Zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą wziąć pod uwagę zakres potencjalnej odpowiedzialności majątkowej sprzedającego podczas kalkulacji rentowności transakcji sprzedaży udziałów albo akcji w spółce.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa r.pr. dra Marcina Chomiuka i adw. Adama Usiądka w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Link do artykułu