18 kwietnia br. mec. Piotr Stenko weźmie udział w konferencji: “Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach budowlanych z perspektywy inwestora”, organizowanej przez MM Conferences S.A. 

Podczas swojego wystąpienia na temat działań inwestora zapobiegających występowaniu ryzyka w kluczowych etapach realizacji inwestycji, mec. P. Stenko omówi następujące zagadnienia:

  • Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – zasady rozliczeń między stronami
  • Postępowanie w przypadku upadłości firmy – uprawnienia inwestora
  • Instytucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy – rozliczenia i spory z tym związane

Więcej na stronie Organizatora