Szanowni Państwo!

Obecna sytuacja stawia przed wszystkimi przedsiębiorcami istotne wyzwania prawne. W treści naszego newslettera staramy się odpowiedzieć na najważniejsze z nich.

Zaczynamy od wyjaśnienia, czy obecna sytuacja uzasadnia uchylenie się od odpowiedzialności cywilno-prawnej w razie niewykonania lub nienależytego (np. nieterminowego) wykonywania kontraktów handlowych. Dalej przedstawiamy wpływ obecnych wydarzeń na postępowania sądowe w sprawach cywilnych i gospodarczych.

W skrócie odnosimy się do możliwości wysyłania pracowników na urlopy oraz obowiązek pracodawcy zapłaty za niezawiniony przez niego przestój.

Na końcu prezentujemy podstawowe informacje o stanie wyjątkowym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem rządowym z 18 marca br., polski Rząd opracował pakiet ochronny dla polskiej gospodarki, który składa się z 5 kluczowych filarów, w tym m.in. filaru dla przedsiębiorców oraz filaru ochrony pracowników przed utratą miejsc pracy. Projekty ustaw implementujących powyższe rozwiązania mają być gotowe jeszcze w tym tygodniu. Szczegółowe informacje związane z zaproponowanymi przez Rząd rozwiązaniami przedstawimy już wkrótce w aktualnościach i LinkedIn.

Zapraszamy do lektury!

Zespół JDP

Newsletter JDP_COVID-19: WAŻNE ZAGADNIENIA PRAWNE