Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z webinaru „Nowe prawo koncernowe – wymiar praktyczny dla spółek dominujących i spółek zależnych”.


>> Pobierz prezentację <<


Reformę kodeksu spółek handlowych, która wchodzi w życie 13 października 2022 r., śledzimy od początku prac nad nowymi rozwiązaniami. Bierzemy udział w procesie legislacyjnym, a także porównujemy ją do rozwiązań zagranicznych, aby z nich czerpać doświadczenia, które można będzie przełożyć na polskie realia korporacyjne. Ta reforma jest istotna dla każdej spółki kapitałowej i jej zarządu oraz rady nadzorczej.

Zapraszamy na webinar „Nowe prawo koncernowe – wymiar praktyczny dla spółek dominujących i spółek zależnych” prowadzony przez dra Marcina Chomiuka (Partner, Head of M&A, Corporate and Commercial Practice) oraz Annę Nowodworską (Senior Associate w zespole M&A, Corporate and Commercial).

Celem webinaru jest przedstawienie:


Zaproszenie kierujemy do członków zarządów, rad nadzorczych oraz dyrektorów działów prawnych.


Data: 28 lipca

Czas trwania: 9:30 – 12:00


Organizatorzy:


Program:

  1. Grupa spółek, interes grupy spółek, wspólna strategia gospodarcza – kluczowe pojęcia nowego prawa koncernowego.
  2. Kogo może objąć nowa regulacja prawa spółek?
  3. Jak stworzyć grupę spółek?
  4. Wiążące polecenia spółki dominującej wobec spółek zależnych.
  5. Odpowiedzialność spółki dominującej względem spółki zależnej, jej wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych oraz wierzycieli.
  6. Prawa wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.
  7. Przepływ informacji w koncernie.
  8. Sprawozdanie zarządu o powiązaniach w ramach grupy spółek.
  9. Uprawnienia wspólników/akcjonariuszy mniejszościowych.

 


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: