Z dniem 20 maja 2021 r. hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego zostaną w Polsce prawnie uregulowane na mocy nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to pierwsza regulacja w Polsce, która wprowadza definicję hulajnogi elektrycznej oraz urządzenia transportu osobistego oraz kompleksowo reguluje kwestię ich używania w polskich miastach. Ustawa jest również odpowiedzią na dotychczasowe niejasności związane z korzystaniem z tych urządzeń. Wprowadzane zmiany dały początek dialogowi pomiędzy władzami polskich miast a operatorami firm oferujących ww. urządzenia.


Nowe obowiązki użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego:


Ponadto trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury określającego szczegółowe warunki techniczne dla pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Planowana data wejścia w życie przepisów to 1 stycznia 2022 r. Hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego wprowadzone na rynek po tej dacie będą musiały spełniać wymogi techniczne określone w projektowanym rozporządzeniu.

Mając na uwadze nowe obowiązki, miasta intensywnie pracują nad wyznaczeniem stref parkowania dla hulajnóg oraz wypracowaniem porozumienia z operatorami hulajnóg elektrycznych.


W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami: