W związku z rychłym wprowadzeniem przepisów zmieniających Kodeks spółek handlowych i nakładających na spółki (akcyjne oraz komandytowo-akcyjne) obowiązek przeprowadzenia tzw. dematerializacji akcji, Adam Usiądek wyjaśnia w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej” czego się spodziewać i co zrobić w przypadku braku odpowiednich dokumentów:

Gdy brakuje dokumentów – to jeszcze nie dramat