Reforma KSH znacznie wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych. Analiza wybranych przepisów KSH pozwoli dowiedzieć się, jaki wpływ nowe przepisy będą miały na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu.

„Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – normy prawne dla kadry zarządzającej” będzie tematem prelekcji r. pr. dra Marcina Chomiuka na konferencji Pulsu BiznesuOdpowiedzialność członków zarządu”. Partner JDP przedstawi jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych oraz przeanalizuje wybrane przepisy KSH mające wpływ na bezpieczeństwo wykonywania funkcji członka zarządu.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” w dniach 30-31 maja 2022 r. w Warszawie, w Hotelu Mariott przy al. Jerozolimskich 65/79.

Link do wydarzenia