Konferencja organizowana przez Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW i UJ oraz ALUMNI NETWORK SPN pn.: Praktyczne doświadczenia po roku obowiązywania „dużej reformy” Kodeksu spółek handlowych – perspektywa porównawcza Polska-Niemcy.

 

Termin: 9 maja 2024zarejestruj się
Czas trwania: konferencja 12:00-18:00, networking 18:00-20:00
Miejsce: Aula w Starym BUW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

 

 


Konferencja będzie podsumowaniem reformy Kodeksu spółek handlowych z października 2022 roku. Objęła ona prawo koncernowe, przepisy mające aktywizować rady nadzorcze oraz wprowadziła zasady biznesowej oceny przy podejmowaniu decyzji przez zarządy i rady nadzorcze.

Celem konferencji jest dyskusja o doświadczeniach obowiązywania przepisów w pierwszym roku po ich wejściu w życie. Konferencja ma przedstawiać doświadczenia z perspektywy prawa polskiego i niemieckiego i umożliwić wymianę poglądów przedstawicieli praktyki i nauki z Polski i Niemiec.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń praktycznych może być przydatna i owocna dla wszystkich zajmujących się tym zakresem prawa, nie tylko z perspektywy prawników, ale także członków zarządów i rad nadzorczych.


Program:

12:00–12:40 Rejestracja

12:40 – 13:00 Otwarcie

13:00 – 14:20 Prawo koncernowe – czy regulacja formalnej grupy spółek jest potrzebna dla praktyki rynkowej funkcjonowania koncernów?

14:20 – 14:40 Przerwa kawowa & Networking

14:40 – 16:00 Aktywizacja Rad Nadzorczych – czy regulacje zobowiązujące zarządy do aktywnego dostarczania informacji RN oraz obowiązek sporządzania rozbudowanego sprawozdania RN były potrzebne dla wzmocnienia RN i przyczyniły się do zwiększenia ich aktywności?

16:00 – 16:20 Przerwa kawowa & Networking

16:20 – 17:40 Business Judgement Rule – czy zarządy i rady nadzorcze potrzebowały kodyfikacji biznesowej zasady oceny sytuacji, aby podejmować decyzje obarczone ryzykiem gospodarczym, ale konieczne dla osiągnięcia sukcesu biznesowego spółek? Jak w praktyce business judgement rule jest przestrzegana?

17:40 – 18:00 Przerwa

18:00 – 20:00 Networking

Każdy blok składa się z dwóch referatów oraz dyskusji panelowej.

Koordynacja merytoryczna konferencji – dr Marcin Chomiuk.

Koordynacja organizacyjna – Maria Szpor, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW im. Marcusa Luttera.


Prelegenci:


Sponsorzy:

 

Partnerzy: