Już za tydzień (5-6 marca) odbędzie się X Kongres Prawników Spółek Giełdowych SEG, podczas którego wystąpią prawnicy z kancelarii JDP.

Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska oraz Magdalena Raczek-Kołodyńska (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) będą rozmawiać o Exit tax w kontekście skomplikowanej struktury akcjonariatu, podczas debaty poświęconej ryzykom prawnym dla emitentów i członków ich władz, zaplanowanej na pierwszy dzień Kongresu.

Tego samego dnia, w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zwykłej Spółki SA weźmie udział Marcin Chomiuk.

Drugiego dnia Kongresu, Zbigniew Jara, Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska poprowadzą warsztaty pn. Praktyczne relacje pomiędzy zarządem a radą nadzorczą oraz organami spółek powiązanych – ograniczenia ryzyk prawnych i podatkowych.

Zapraszamy!

Opis warsztatów