W dniu 16 listopada 2021 r. miało miejsce otwarte posiedzenie Komisji ds. Legal Tech AHK Polska, którego tematem przewodnim były zmiany w zakresie warunków sprzedaży B2C oraz uprawnień rękojmianych. Wśród prelegentów znalazł się adw. Adam Usiądek który omówił aktualny stan prac nad implementacją Dyrektywy Towarowej.

Podczas prezentacji ekspert kancelarii JDP przybliżył m.in. zakres projektowanych zmian w Polsce, wyjaśnił na czym polega nowe ujęcie „zgodności towaru z umową”, a także przedstawił szczegółowy zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta za brak zgodności towaru z umową.

Wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu, serdecznie dziękujemy za obecność.


    W celu otrzymania dostępu do materiałów ze szkolenia prosimy wypełnić poniższy formularz. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mailem link oraz hasło dostępu do prezentacji.

    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.