W dniu 16 listopada 2021 r. miało miejsce otwarte posiedzenie Komisji ds. Legal Tech AHK Polska, którego tematem przewodnim były zmiany w zakresie warunków sprzedaży B2C oraz uprawnień rękojmianych. Wśród prelegentów znalazł się adw. Adam Usiądek który omówił aktualny stan prac nad implementacją Dyrektywy Towarowej.

Podczas prezentacji ekspert kancelarii JDP przybliżył m.in. zakres projektowanych zmian w Polsce, wyjaśnił na czym polega nowe ujęcie „zgodności towaru z umową”, a także przedstawił szczegółowy zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta za brak zgodności towaru z umową.

Wszystkim, którzy wzięli udział w wydarzeniu, serdecznie dziękujemy za obecność.