Prosta spółka akcyjna („P.S.A.”) jest bytem innowacyjnym w szczególności pod kątem struktury majątkowej. W odróżnieniu od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, w przypadku P.S.A. brak jest wymogu utworzenia i pokrycia kapitału zakładowego. Jest to znaczne ułatwienie na początkowym etapie prowadzenia działalność (dla przykładu – w przypadku spółki akcyjnej, konieczne jest wniesienie wkładów o wartości 100.000 zł). W miejsce sztywnego kapitału zakładowego, w przypadku P.S.A., ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie elastycznego kapitału akcyjnego, którego wysokość jest zmienna. Jego minimalna wysokość wynosi jedynie 1 zł. Kolejnym ułatwieniem dla akcjonariuszy P.S.A. jest możliwość skorzystania z długiego – 3 letniego – terminu na wniesienie umówionych wkładów.

Decydując się na P.S.A., należy pamiętać, że spółka będzie musiała zawrzeć umowę z profesjonalnym podmiotem na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W tym można widzieć zaletę, jeżeli chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa obrotu akcjami, który będzie weryfikowany przez podmiot profesjonalny.

Z pewnością PSA nie będzie konstrukcją prawną dla wszystkich i nie zastąpi spółki z o.o. w jej najczęstszym zastosowaniu, gdzie jeden lub paru wspólników prowadzą działalność gospodarczą. Może być natomiast atrakcyjna dla podmiotów z obszaru venture capital i start-upów, które potrzebują bardziej elastycznych regulacji aniżeli sp. z o.o. albo s.a.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, jakiego udzielił dr Marcin Chomiuk i Adam Usiądek na temat prostej spółki akcyjnej dla Legal Business Polska.

Prosta spółka akcyjna – czy i komu potrzebna?