W dniu 8 października 2021 r. odbyło się szkolenie poprowadzone przez ekspertów kancelarii JDP: dr. Marcina Chomiuka oraz adw. Adama Usiądka. Tematem szkolenia organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich była „Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jako nowoczesna forma niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć”.

W trakcie prezentacji prelegenci wyjaśnili zasady działania PSA, szczegółowe aspekty dotyczące prowadzania rejestru akcjonariuszy, praw i obowiązków akcjonariuszy, a także rozporządzania akcjami. Pojawiły się również odniesienia do kluczowych różnic w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach.

 


    W celu otrzymania dostępu do materiałów ze szkolenia „Prosta Spółka Akcyjna (PSA)” – prosimy wypełnić poniższy formularz. Po wypełnieniu formularza dostaną Państwo mailem link oraz hasło dostępu do prezentacji.

    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.