W dniu 8 października 2021 r. odbyło się szkolenie poprowadzone przez ekspertów kancelarii JDP: dr. Marcina Chomiuka oraz adw. Adama Usiądka. Tematem szkolenia organizowanego przez Izbę Domów Maklerskich była „Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jako nowoczesna forma niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć”.

W trakcie prezentacji prelegenci wyjaśnili zasady działania PSA, szczegółowe aspekty dotyczące prowadzania rejestru akcjonariuszy, praw i obowiązków akcjonariuszy, a także rozporządzania akcjami. Pojawiły się również odniesienia do kluczowych różnic w stosunku do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach.