Zapraszamy na webinar i debatę organizowane przez Kancelarię JDP Drapała & Partners i Komitet Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa:

Realizacja kontraktów w zakresie modernizacji energetyki w razie zmiany okoliczności niezależnej od stron 

23 czerwca |  godz. 11:00-12:15


Niezależna od stron realizujących inwestycje obecna sytuacja w gospodarce, w tym szczególnie w obszarze inwestycji związanych z energią, powoduje różne sporne kwestie wynikające w trakcie prowadzonych prac i po ich zakończeniu. Realizacja kontraktów związanych z energią wymaga osobnego spojrzenia, ze względu na specyfikę obszaru, dotychczasową praktykę przebiegu projektów i dotychczasowe uwarunkowania prawne. Dodatkowo dochodzi szereg problemów realizacyjnych, organizacyjnych i prawnych z powodu Covid-19.


Agenda:

11.00 – 11.30 wprowadzenie prof. dr hab. Przemysław Drapała, partner kierujący Zespołem Infrastruktury (w tym energetycznej) oraz Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, kancelaria JDP
„Dopuszczalność zmiany umowy o modernizację infrastruktury energetycznej w razie wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych lub niezależnych od stron. Rola współdziałania zamawiającego i wykonawcy”
11.30 – 12.15 debata – „Najbardziej aktualne problemy w realizacji inwestycji i modernizacji w obszarze energii”
debata z udziałem:
Prof. dr hab. Przemysław Drapała – partner zarządzający Kancelarii JDP
Przemysław Janiszewski – wiceprezes zarządu Polimex Mostostal, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB
Błażej Madejski – country manager Valard Polska Sp. z o.o.
Marcin Tadeusiak prezes zarządu JT S.A. – członek zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

Zapraszamy do udziału osoby związane z budownictwem w obszarze szeroko pojętej energii i zajmujące się m.in. realizacją inwestycji, modernizacją i remontami sieci.

ZAPISZ SIĘ


Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarium jest bezpłatny.