Zapraszamy na webinar i debatę organizowane przez Kancelarię JDP Drapała & Partners i Komitet Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa:

 

Realizacja kontraktów w zakresie modernizacji energetyki w razie zmiany okoliczności niezależnej od stron

 

23 czerwca |  godz. 11:00-12:15


Niezależna od stron realizujących inwestycje obecna sytuacja w gospodarce, w tym szczególnie w obszarze inwestycji związanych z energią, powoduje różne sporne kwestie wynikające w trakcie prowadzonych prac i po ich zakończeniu. Realizacja kontraktów związanych z energią wymaga osobnego spojrzenia, ze względu na specyfikę obszaru, dotychczasową praktykę przebiegu projektów i dotychczasowe uwarunkowania prawne. Dodatkowo dochodzi szereg problemów realizacyjnych, organizacyjnych i prawnych z powodu Covid-19.


 Agenda:

 

11.00 – 11.30

wprowadzenie prof. dr hab. Przemysław Drapała, partner kierujący Zespołem Infrastruktury (w tym energetycznej) oraz Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, kancelaria JDP

 

 

„Dopuszczalność zmiany umowy o modernizację infrastruktury energetycznej w razie wystąpienia okoliczności nieprzewidywalnych lub niezależnych od stron. Rola współdziałania zamawiającego i wykonawcy”

 

11.30 – 12.15

debata – „Najbardziej aktualne problemy w realizacji inwestycji i modernizacji w obszarze energii”

debata z udziałem:

 

Prof. dr hab. Przemysław Drapała – partner zarządzający Kancelarii JDP

 

Przemysław Janiszewski – wiceprezes zarządu Polimex Mostostal, Przewodniczący Komitetu Energii PZPB

 

Błażej Madejski – country manager Valard Polska Sp. z o.o.

 

Marcin Tadeusiak prezes zarządu JT S.A. – członek zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa

 


Zapraszamy do udziału osoby związane z budownictwem w obszarze szeroko pojętej energii i zajmujące się m.in. realizacją inwestycji, modernizacją i remontami sieci.

 

ZAPISZ SIĘ


Podanie wszystkich wymaganych danych jest warunkiem uczestnictwa w webinarze. Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane. Udział w webinarium jest bezpłatny.