Od 1 marca 2021 r. będą obowiązywały przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi dokumenty akcji zostaną zastąpione wpisami w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymagają od spółek wypełnienia pewnych formalności, w celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wymagane jest przykładowo przedłożenie dokumentu akcji czy pokwitowanie złożenia akcji przez akcjonariusza w spółce. Wpływ na możliwość wypełnienia powyższych formalności (oraz przeprowadzenie procesu dematerializacji) mogą mieć spory co do akcji (istniejące jak również takie, które powstaną dopiero w ramach procesu dematerializacji).

Jak powinien zachować się zarząd w przypadku pojawienia się w toku dematerializacji sytuacji spornych? Wątpliwości wyjaśnia Adam Usiądek w kolejnym artykule z cyklu: „Rejestr akcjonariuszy” w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”:

Rejestr akcjonariuszy: czego wymagają podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru (2)

Poprzedni artykuł: Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji