W związku ze zmianami cen rudy żelaza, gwałtownemu wzrostowi ulegają także ceny stali oraz zbrojenia, co bezpośrednio wpływa zarówno na sytuację podwykonawców i dostawców tych materiałów, jak i generalnych wykonawców realizujących (prywatne i publiczne) inwestycje. W wyniku tych zmian firmy poszukują prawnych możliwości uzyskania podwyższenia wynagrodzenia w celu pokrycia dodatkowych kosztów lub strat spowodowanych wspomnianym wzrostem cen w okresie 2020-21.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych doświadczeniach oraz unikalnym know-how – w jaki sposób przygotować oraz dochodzić roszczeń o waloryzację wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali. Webinarium pozwoli Państwu poznać strategie działania, które mogą realizować firmy stali w celu zabezpieczenia swoich interesów w związku ze wzrostem cen stali.

Prowadzący webinarium prawnicy kancelarii JDP posiadają wyjątkowe na polskim rynku prawniczym doświadczenie w skutecznym przygotowaniu i dochodzeniu roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów (waloryzacja sądowa). Reprezentując PORR S.A. uzyskali w 2017 r. pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający podwyższenie wynagrodzenia wskutek nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów przed EURO 2012. W chwili obecnej reprezentują firmy z różnych branż w postępowaniach sądowych dotyczących zmian wynagrodzenia w wyniku nadzwyczajnego wzrostu cen i kosztów dochodząc roszczeń o łącznej wartości przekraczającej 750 mln PLN.


Data: 29 marca

Czas trwania: 11:30 – 13:00 (1h + 0,5 h Q&A)


Organizatorzy:


Zaproszenie skierowane jest do firm członkowskich należących do PUDS:

Nasze webinarium może okazać się szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych oraz koordynatorów pionów w działach prawnych ww. firm.


Podczas webinarium odpowiemy na następujące pytania:


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:


>> Pobierz zaproszenie <<