Serdecznie zapraszamy Państwa 20 kwietnia br. na spotkanie biznesowe, w trakcie którego porozmawiamy o najważniejszych, z punkty widzenia członków zarządu i  osób zajmujących się sprawami gospodarczymi i finansami za rozliczenia wewnątrzgrupowe i dokumentację transfer pricing, zmianach w przepisach o cenach transferowych, które zaczną obowiązywać od stycznia 2017 roku. Prezentacje poprowadzą eksperci – Dorota Dąbrowska oraz Marcin Chomiuk, Partner.

W trakcie spotkania zostaną omówione:

  • Najczęściej kwestionowane rozliczenia wewnątrzgrupowe, zakres zmian wynikający z nowych przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do kierownictwa polskich spółek oraz jak zapobiec ryzykom związanym z odpowiedzialnością członków zarządu za dokumentacją podatkową;
  • Praktyczne aspekty transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi z perspektywy prawa cywilnego i prawa spółek.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 15 marca na adres: emilia.koszel@jdp-law.pl. Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zaproszenie