Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza i Dział Handlowy Ambasady Austrii oraz Kancelaria Jara Drapała & Partners zapraszają na śniadanie tematyczne „Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek z ich zagranicznymi udziałowcami. Polska spółka córka a zagraniczna matka.”

Spotkanie odbędzie się 17 marca 2016 roku w hotelu Polonia Palace w Warszawie. Z ramienia kancelarii  prezentacje poprowadzą Zbigniewa Jara, Partner Zarządzającym oraz Marcin Chomiuk, Partner w kancelarii Jara Drapała & Partners.

Na naszym śniadaniu postaramy się udzielić odpowiedzi na istotne dla członków zarządów pytania:

  1. Na jakie ryzyka związane z odpowiedzialnością osobistą narażają się managerowie, którzy wypełniają swoje obowiązki w ramach struktury macierzowej?
  2. W jakim zakresie dozwolone jest udzielanie informacji w ramach raportowania w grupie spółek (w tym compliance) do podmiotów dominujących lub powiązanych ze wspólnikiem?
  3. Na ile wiążące dla zarządu są polecenia wydawane mu przez dominującego wspólnika zagranicznego oraz podmioty z nim powiązane?
  4. Czy (formalny) pracodawca wykonuje (jeszcze) nadzór i funkcję kierownicze nad pracownikami w strukturze matrixowej?
  5. Czy członek zarządu może scedować swoje kompetencje jako kierownik zakładu pracy na innego „przełożonego” w strukturze macierzowej koncernu?

Szczegółowe zaproszenie i program znajdą Państwo w linku