Spółka z o.o./spółka akcyjna a członkowie jej organów – relacje prawne – warsztaty praktyczne (program dostępny tutaj)