Negocjacje i mediacja w branży budowlanej

Prawnicy JDP doprowadzili do zawarcia ugody pomiędzy generalnym wykonawcą a jednym z miast wojewódzkich. Ugoda była wynikiem mediacji dotyczących podwyższenia wynagrodzenia w związku z wybuchem epidemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie. Wykonawca po raz kolejny przy wsparciu Kancelarii JDP otrzymał dodatkowe wynagrodzenie bez angażowania się w spór sądowy.

 

W jaki sposób doszło do waloryzacji?

Realizowane prace były nietypowe, gdyż polegały na adaptacji budynków pochodzących z lat 20. XX wieku i zmianie ich dotychczasowego przeznaczenia. W trakcie rozmów ugodowych kancelaria wykorzystała przede wszystkim fakt, że ze względu na zły stan techniczny niektórych części budynków wykonanie robót uległo przesunięciu w czasie. To z kolei spowodowało, że wykonawca ponosił koszty ich realizacji w okresie występowania największych wzrostów cen, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w momencie zawierania kontraktu. Ostatecznie wynagrodzenie zostało podwyższone o 11,6 milionów złotych brutto.