Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach

Firmowe regulacje mogą stanowić o konieczności uzyskania przez pracownika zgody przełożonego na wykonywanie pracy w nadgodzinach jeszcze przed jej podjęciem. Za nieprzestrzeganie tych zasad pracownik może zostać ukarany upomnieniem lub naganą, a jeśli wielokrotnie się to powtarza – nawet zwolniony z pracy.

Stosunek pracy charakteryzuje się podporządkowaniem pracownika pracodawcy co do miejsca, czasu oraz sposobu świadczenia pracy. Pracownik może jednak podejmować z własnej inicjatywy działania służące interesowi pracodawcy. W związku z tym, czy wykonywanie pracy po godzinach bez zgody pracodawcy jest możliwe i czy z tego tytułu pracownikowi będzie przysługiwać dodatek?

Kwestię pracy w godzinach nadliczbowych oraz świadczenia w tym kontekście pracy zdalnej analizują Aleksandra Pisarek oraz Karolina Pomarańska w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.

Zapraszamy do przeczytania.

PRZECZYTAJ ARTYKUŁ