Pierwszego dnia konferencji „Bloki Energetyczne w Przemyśle” (12-13.04.18, Włocławek) udział wziął mec. Marcin Chomiuk, który wystąpił w debacie pt.:

Warto mieć własne źródło? Energetyka przemysłowa w Polsce

Mecenas odpowiadał od strony kontraktowej na pytania dotyczące budowy własnego źródła energii oraz ryzyk prawnych czekających na inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Wspomniał także o odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców i nowelizacji obowiązującej od czerwca 2017 r.

Udział mec. Marcina Chomiuka w konferencji Bloki Energetyczne w Przemyśle

Marcin Chomiuk

(M. Chomiuk)