Powstanie zastawu rejestrowego na akcjach spółki niepublicznej uzależnione jest obecnie, nie tylko od wpisu w rejestrze zastawów, ale także od wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Powstaje więc pytanie jaka relacja zachodzi między ww. wpisami.

Co mówią na ten temat przepisy i jak je stosować w praktyce?

Odpowiedzi na powyższe pytania udziela associate Adam Usiądek w artykule opublikowanym na łamach „Rzeczpospolitej”.

Zapraszamy do lektury.

Ustanowienie zastawu rejestrowego a wpis w rejestrze akcjonariuszy