Data: 06.04.2020 | Czas trwania: 10.00 – 12.00


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.

  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.


  Webinarium jest adresowane do Zarządów i Działów prawnych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych

  Program:

  Udział w webinarium jest bezpłatny.

  Zapisz się

  Prelegenci:

  Marcin Chomiuk – radca prawny, partner w kancelarii JDP

  Adam Usiądek – Associatew kancelarii JDP

  Bartosz Krzesiak – Dyrektor w Domu Maklerskim Navigator S.A.