Logo JDP

Ze względu na nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) zobowiązani jesteśmy prosić Państwa o wyrażenie zgody na dalszy kontakt i przesyłanie Państwu informacji drogą elektroniczną przez naszą Kancelarię.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp. k. moich danych osobowych w celu przesyłania newsletterów i alertów, czy informowania o organizowanych przez nas szkoleniach i innych wydarzeniach.

    Zostałam/em poinformowana/y, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wraz z prawem do przenoszenia danych oraz prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Administratorem Państwa danych jest JDP DRAPAŁA & PARTNERS sp. k. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przesyłania newsletterów i alertów, czy informowania o organizowanych przez nas szkoleniach i innych wydarzeniach. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

    Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas danych. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody, lub ją cofną, nie będą Państwo otrzymywać od nas informacji drogą elektroniczną. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, bądź wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Państwa dane przechowywać będziemy przez okres do wycofania zgody na ich przetwarzanie, bądź do momentu, gdy okażą się one nieaktualne.

    W przypadku pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw (w tym cofnięcie zgody) w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, prosimy o wiadomość na adres email: daniela.otto@jdp-law.pl