Już 13 kwietnia,  o godz. 10:30 podczas konferencji on-line Pulsu Biznesu, pt. „Kodeks spółek handlowych”, ekspert kancelarii JDP – dr Marcin Chomiuk opowie o zasadach odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek.

Przybliżone zostaną następujące kwestie:
– kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna
– czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę
– prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek
– squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek

Zachęcamy do rejestracji na stronie organizatora.