Nowe zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek – z tymi regulacjami mogą zostać skonfrontowani przedsiębiorcy działający w ramach powiązań koncernowych, jeżeli wejdzie w życie nowelizacja do Kodeksu spółek handlowych. Warto zapoznać się ze szczegółami planowanej ustawy, zanim stanie się obowiązującym prawem, aby w pełni przygotować się do nadchodzącej rzeczywistości.

Zapraszamy do udziału w konferencji „Kodeks Spółek Handlowych – najnowsze zmiany prawne” organizowanej przez Puls Biznesu, która odbędzie się 6 grudnia.

Wśród prelegentów znajdzie się ekspert JDP – dr Marcin Chomiuk, który powie m. in. o tym, kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna oraz jakie są prawa wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek.

Link do rejestracji