Nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazała się 3. edycja komentarza do Kodeksu spółek handlowych. Redaktorem wydania – a także autorem komentarza do kilkudziesięciu artykułów – jest mec. Zbigniew Jara – uznany ekspert w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć oraz prawa handlowego. Jednym ze współautorów jest mec. Marcin Chomiuk, który kieruje Zespołem Transakcji i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP i który skomentował ponad 70 artykułów kodeksu.

Istotny wkład merytoryczny mec. Zbigniewa Jara i mec. Marcina Chomiuka w powstanie komentarza potwierdza pozycję ekspercką Zespołu Transakcji i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, który zapewnia pro-biznesowe podejście w oferowanym doradztwie i jest ceniony przez klientów za dostarczanie praktycznych i pragmatycznych rozwiązań prawnych. Komentarz wyróżnia syntetyczna analiza przedstawianych problemów oraz praktyczne podejście do komentowanych zagadnień. Z tych względów cieszy się dużym zainteresowaniem praktyków i jest wielokrotnie cytowany w orzeczeniach, wchodząc już do kanonu lektur prawników – praktyków.

Mamy nadzieję, że również trzecie wydanie Komentarza zostanie dobrze przyjęte na rynku!

3. edycja komentarza do Kodeksu spółek handlowych