Miło nam poinformować, że do Zespołu Transakcyjnego i Doradztwa Kontraktowego naszej kancelarii dołączyła r.pr. Anna Matusiak-Wekiera jako Head of Data Protection/Compliance Practice. Mec. Matusiak-Wekiera doradza w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz giełdowych spółek kapitałowych, oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, także pełniąc w tych organizacjach rolę administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), a obecnie funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Jej pasją jest przekazywanie wiedzy prawniczej oraz działanie na rzecz rozwoju świadomości i kultury ochrony danych osobowych w biznesie.

Bardzo cieszymy się, że dołączyła do nas osoba z tak dużym doświadczeniem prawniczym i ekspert w zakresie ochrony danych osobowych – obszaru, który jest obecnie tak istotny z punktu widzenia bezpiecznego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Ekspert o probiznesowym podejściu w doradztwie prawnym wpisuje się w filozofię doradztwa naszej kancelarii, którym staramy się budować przewagę rynkową naszych klientów – mówi dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego.

Mec. Matusiak-Wekiera jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kursy organizowane przez Harvard Business School oraz Instytut Kanadyjski w przedmiocie strategicznego zarządzania oraz umiejętności menadżerskich. Jest członkiem Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy KIG oraz była członkiem komisji ekspertów powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytorem wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001. Wykłada zagadnienia prawne związane z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz jest autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych m.in. w eksperckim kwartalniku „ABI Expert”.

Rynek Prawniczy

CEE Legal Matters