Postępowanie przed sądem arbitrażowym pozwala na znacznie szybsze rozpoznawanie sporów. W szczególności skomplikowanych sporów dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Pozwala stronom na wybór specjalistów, którzy rozstrzygną powstały spór. Jednocześnie charakteryzuje się prywatnością i poufnością oraz daje stronom możliwość kontrolowania kosztów postępowania.

W czasie webinaru współorganizowanego z 5 wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury przedstawimy Państwu – bazując na naszych ponad 15 latach doświadczenia w obszarze postępowań arbitrażowych – zagadnienia praktyczne, m. in., w jaki sposób sprawnie prowadzić arbitraż, aby skutecznie wykazać w nim rację oraz jak przekonać zespół orzekający do rzadkich argumentów.

Webinar poprowadzą prawnicy kancelarii JDP – eksperckiej niezależnej kancelarii będącej liderem na polskim rynku w zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych. Nasi eksperci wspomagali klientów w sporach toczonych w ramach wielu różnych konfiguracji – np. z podwykonawcami, między konsorcjantami.

W prestiżowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 kancelaria JDP została uznana (w latach 2018, 2019, 2020 i 2021) za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes.


Data: 7 grudnia 2021

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży budowlanej i infrastrukturalnej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Program:

1. Arbitraż – podstawowe korzyści.

2. Klauzula arbitrażowa – rodzaje i podstawowe elementy

3. Etapy postępowania arbitrażowego do momentu uzyskania świadczenia

4. Sąd polubowny a sąd powszechny – współzależności

5. Przyspieszone postępowanie arbitrażowe


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: