Mec. Wojciech Bazan w „Rynku Infrastruktury” komentuje wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, którą można wnieść w sporze sądowym.  Jest to środek zaskarżenia, którym można zakwestionować m.in. wyrok Sądu Najwyższego lub wyrok Sądu I instancji, w sprawach w których dotychczas nie była wnoszona apelacja.

Jaki wpływ wprowadzone zmiany będą miały na branżę budowlaną?

Skarga nadzwyczajna – jak reforma SN może wpłynąć na branżę budowlaną