W dziesiątym biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • zmiany CIT i PIT oraz innych ustaw
  • dużą nowelizację CIT, PIT oraz ordynacji podatkowej
  • uproszczenia dla przedsiębiorców

Zapraszamy do lektury!