W piątym biuletynie podatkowym doradcy podatkowi JDP – Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska omawiają m.in:

  • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (projekt)
  • kasy fiskalne – nowe obowiązki wobec pracowników
  • wykaz podatników VAT- zapłata tylko na rachunek zgłoszony do US

Zapraszamy do lektury!