Czego inspektor ochrony danych nie zrobi za administratora?

Rynek powierza inspektorom wykonywanie wszelkich możliwych zadań w zakresie ochrony danych osobowych, w tym obowiązków wprost przypisanych w RODO do administratora. Jak ocenia takie praktyki prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz inne organy nadzorcze?

Ocena przydatności kandydata do wykonywania funkcji IOD pozostaje w dyspozycji organizacji wyznaczającej IOD, która zobowiązana jest do ustalenia, czy konkretna osoba posiada wystarczające kwalifikacje, aby pełnić w tej organizacji tę funkcję.

Więcej na temat praktycznych problemów związanych z rolą i funkcjonowaniem inspektora ochrony danych w organizacji można przeczytać w artykule Eweliny Kęciek i Anny Matusiak-Wekiery z zespołu Ochrony Danych Osobowych w „Rzeczpospolitej” i na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ