Zachód zapowiada, że chce skonfiskować i sprzedać majątki rosyjskich oligarchów, a pieniądze przekazać Ukrainie. Czy konfiskata majątku jest rzeczywiście tak prosta?

W Polsce, co do zasady, w celu realizacji konfiskaty majątku konieczne jest przedstawienie zarzutów osobie, której dobra podlegają konfiskacie. Postanowienie w tym zakresie wydaje prokurator. Możliwe jest jednak złożenie zażalenia do sądu i to on wydaje decyzję o utrzymaniu bądź uchyleniu tego środka, który trwa do czasu wydania prawomocnego wyroku. To w nim sąd może orzec przepadek przedmiotów objętych wcześniejszą konfiskatą. Gdyby np. Polska chciała skonfiskować majątek któregoś z oligarchów, musiałaby mu przedstawić zarzut popełnienia określonego przestępstwa.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, jakiego adw. Anna Wójcik udzieliła na łamach „Rzeczpospolitej” w dodatku Plus Minus.

Czy rosyjscy oligarchowie na pewno tracą majątki?