Standaryzacja i automatyzacja pewnych procesów w toku transakcji M&A jest zjawiskiem, które należy generalnie oceniać pozytywnie. Obecnie zjawisko to jest napędzane w Europie głównie przez firmy z UK, które oferują technologie dla sektora prawnego. Te najbardziej zaawansowane technologicznie projekty oferują rozwiązania umożliwiające automatyzację procesu powstawania dokumentacji transakcyjnej w postaci generatorów umów z ustandaryzowanymi klauzulami. Dostarczają także oprogramowanie, które wykorzystując AI jest w stanie dokonać uproszczonego badania due diligence w oparciu o dostarczoną dokumentację.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem, jakiego adw. Adrian Andrychowski udzielił dla Legal Business Polska na temat brytyjskiej inicjatywy OneNDA.

Czy standaryzacja dokumentów może rzeczywiście pomóc w transakcjach?