Reforma Kodeksu Spółek Handlowych, która wejdzie w życie 13 października 2022r., zrewolucjonizuje regulacje dotyczące prawa koncernowego, funkcjonowania rad nadzorczych i ich relacji z zarządami oraz zasad odpowiedzialności członków zarządów. JDP i Polsko Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa zapraszają na szkolenie online „Duża reforma prawa spółek” prowadzone przez r.pr. dra Marcina Chomiuka oraz dra Filipa Ostrowskiego.

Podczas wydarzenia omawiane będą następujące zagadnienia:

  1. Grupa spółek (koncern)
  2. Aktywizacja rad nadzorczych i ich relacje z zarządami
  3. Biznesowa ocena sytuacji (business judgment rule) a jej wpływ na odpowiedzialność cywilną członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce
  4. Obowiązek lojalności oraz zachowania w tajemnicy informacji spółki – normatywne novum czy potwierdzenie już istniejącego stanu prawnego
  5. Mandat i kadencja – Jak było? Jak będzie?

Zapraszamy do udziału! (link)