28-29 listopada br. w Warszawie odbyły się warsztaty dotyczące międzynarodowych kontraktów handlowych. Organizatorem wydarzenia był Puls Biznesu.

Z ramienia kancelarii JDP wystąpiła Ewa Mońdziel (Associate), która poprowadziła warsztaty na temat konstrukcji umowy w obrocie międzynarodowym.

Wiece na stronie Organizatora