Ogólnopolski konkurs dla aplikantów adwokackich i radcowskich „Spory budowlane w orzecznictwie SN” to wydarzenie, które przyciąga coraz więcej młodych prawników. Daje on unikalną szansę zaprezentowania przez aplikantów swojej wiedzy i umiejętności nie tylko przed gronem renomowanych prawników-praktyków, ale także przed przedstawicielami wiodących izb gospodarczych zrzeszających największe firmy z sektora infrastruktury i transportu w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest od trzech lat przez kancelarię JDP we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa , Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego, wydawnictwem C.H.Beck (partnerem medialnym, publikującym zwycięskie glosy) oraz Inspire Leadership (firmą prowadzącą warsztaty rozwoju marki osobistej). Podobnie jak w ubiegłych latach konkurs wsparły okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie w całej Polsce.

12 maja odbył się finał 3. edycji tego konkursu. Głównym zadaniem konkursu było przygotowanie glosy do jednego z trzech zaproponowanych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących istotnych zagadnień prawnych.

Pomimo sytuacji utrudnionej przez pandemię i konieczności przeprowadzenia konkursu on-line zainteresowanie nim wzrasta a poziom merytoryczny utrzymuje się na wysokim poziomie. W tym roku wyłoniliśmy siedmioro finalistów z różnych części Polski, którzy komentując wyroki Sądu Najwyższego (niekiedy krytycznie) oraz w części ustnej wyróżnili się ciekawą, przekonującą a niekiedy wręcz zaskakującą i odważną argumentacją – podsumował prof. Przemysław Drapała, partner w kancelarii JDP i przewodniczący Komisji Konkursowej.


Po uwzględnieniu przygotowanych glos i obrony prezentowanego w nich stanowiska w czasie sesji finałowej laureatami tegorocznego konkursu zostali:

Pozostałe miejsca zajęli:


Zwycięskie glosy zostaną opublikowane w „Monitorze Prawniczym” wydawnictwa C.H.Beck. Laureaci konkursu otrzymali także nagrody pieniężne (2.000 zł – 5.000 zł), zestawy książek wydawnictwa C.H.Beck oraz udział w dedykowanych warsztatach budowania marki osobistej organizowanych przez Inspire Leadership.

Dostrzegamy jak ważną rolę spełnia konkurs w promowaniu zdolnych aplikantów adwokackich i radcowskich. Z przyjemnością obserwujemy dalszy rozwój zawodowy naszych laureatów. Będziemy z pewnością kontynuować tego rodzaju działania wspierające uzdolnionych prawników oraz otwierające ich na kontakt z praktyką – powiedział prof. Przemysław Drapała.