24 kwietnia odbył się finał ogólnopolskiego konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez kancelarię we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców BudownictwaOgólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa i Izbą Gospodarczą Transportu LądowegoC.H.Beck oraz Inspire Leadership. Patronami w konkursie były także niektóre okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie glosy do jednego z trzech zaproponowanych orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczących kwestii prawnych istotnych dla inwestycji budowlanych.

Do konkursu zgłosiło się ponad 90 aplikantów adwokackich i radcowskich z całego kraju. Zważywszy na wysoki poziom nadesłanych prac wyłonionych zostało aż siedmioro finalistów, którzy podczas sesji finałowej prezentowali swoją argumentację przed powołaną komisją konkursową złożoną z prawników oraz przedstawicieli organizacji partnerskich (PZPB, OIGD, IGTL) pod przewodnictwem prof. Przemysława Drapały.

Więcej o konkursie i laureatach na stronie: Konkurs oraz w „Rynku Prawniczym