Co najmniej od końca 2020 roku można zaobserwować na rynku surowców tendencję wzrostową o niespotykanej od dłuższego czasu skali. Wzrost cen materiałów budowlanych w sposób istotny wpływa na działalność wykonawców robót budowlanych zaangażowanych w długookresowe umowy. Finansowym ciężarem skutków zmian sytuacji makroekonomicznej zostaje obarczona tylko jedna strona umowy, co wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Począwszy od ponoszenia istotnych strat związanych z danym projektem, a kończąc nawet na ryzyku upadłości.

Jak tego uniknąć?

Zapraszamy do lektury artykuł adw. Mariusza Nowakowskiego i apl. radc. Pawła Pietrzaka opublikowanego w „Rzeczpospolitej”, w którym eksperci JDP wyjaśniają, jakich instrumentów prawnych użyć, by zminimalizować skutki tych zmian.

Gwałtowny wzrost cen materiałów – jak wykonawca może im przeciwdziałać?