Szkolenie ma na celu praktyczne przygotowanie do kontroli Prezesa UODO. Uczestnicy dowiedzą się, co mogą zrobić po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli, a także jak postępować w trakcie kontroli i po jej zakończeniu. Odpowiemy na pytania, czy do kontroli warto zaangażować IOD lub profesjonalnego pełnomocnika, a także jakich działań nie podejmować, aby nie narazić się na zarzut utrudniania kontroli.

Program:

  1. Termin, przedmiot i zakres kontroli
  2. Przebieg kontroli krok po kroku
  3. Czego spodziewać się po kontrolujących – uprawnienia kontrolujących oraz kontrolowanego praktycznymi wskazówkami
  4. Udział inspektora ochrony danych lub profesjonalnego pełnomocnika w kontroli
  5. Jakie zdarzenia mogą być uznane za utrudnianie kontroli? Przykłady z decyzji Organu
  6. Zakończenie kontroli – co dalej?
  7. Q&A

Data: 28 września 2023

Czas trwania: 09:00 – 11:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do prawników in-house, inspektorów ochrony danych, specjalistów w zakresie prywatności, osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i zainteresowanych tematem.


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: